تبلیغات
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه - پل ارتباطی با مدیریت پتروشیمی کرمانشاه
 

پل ارتباطی با مدیریت پتروشیمی کرمانشاه

نویسنده: پتروشیمی کرمانشاه

 

پل ارتباطی با مدیر عامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه  جناب آقای مهندس محمد رضا میر احمدی

mirahmadi36@yahoo.com

 

دنبالک ها: پتروشیمی کرمانشاه ،

() نظرات