تبلیغات
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه - تصمیمات جدید هیئت مدیره
 

تصمیمات جدید هیئت مدیره

نویسنده: پتروشیمی کرمانشاه

 

بنابه آخرین گزارش منابع آگاه روز گذشته جلسه هیئت مدیره با اکثریت اعضاء در دفتر شرکت صنایع پتروشیمی در دفتر مرکزی آن برگزار گردید.

در این جلسه پس از ارائه برخی گزارشها وعملکرد هاو همچنین برسی وضعیت فروش محصولات و صادرات و آماری از هزینه ها و درامدهای شرکت و بحث و تبادل نظر اعضا در این خصوص سیاست ها و برنامه های آتی نیز عنوان و برخی از این پیشنهاد ها به تصویب رسید.

از جمله مسائل مطرح شده در جلسه : وضعیت سود سهامداران شرکت صنایع پتروشیمی خصوصا" سهامداران مردمی ، پی گیری فعالیت حسابرسان مستقر در سایت و ارائه گزارشهای مالی و ... آنان ، برگزاری مجمع عمومی سالیانه ، بحث در خصوص ترکیب اعضای جدید در هیئت مدیره شرکت ، مطالبات در خواستی پرسنل و کارمندان شرکت ، استوارنامه ریاست مجتمع ... ، وضعیت پرسنل بازنشسته مستقر در شرکت و شرایط پذیرش عوامل و پرسنل مامور به خدمت در سایت و شرکت ، اختصاص بودجه جهت مسائل رفاهی و تهیه مسکن و ... کارمندان ، برخی پیمانکاران مستقر ، مناقصه ها و بسیاری از موضوعات متنوع دیگر .

از حاشیه های جلسه میتوان عدم رضایت بعضی از اعضای هیئت مدیره به استعفای برخی پرسنل تا حصول نتیجه قطعی از بیلان کاری و ....گذشته آنان در واحد مطبوعشان و همچنین عدم رضایت از نحوه برخورد با سهامداران و تسریع در ارائه سود به سهامداران و آوردن گزینه های جدید به جای پرسنل بازنشسته و .... ، ارائه هرگونه کمک هزینه و نضائر آن پس از پرداخت سود سهامداران به پرسنل و در نهایت تصویب کمک هزینه ودیعه مسکن کارمندان رسمی شرکت با اولویت شرط تاهل برای کارمندان فوق دیپلم و پائین تر 5 و لیسانس و بالاتر 7 میلیون تومان را میتوان مورد اشاره قرارداد .

 

برچسب ها: تصمیمات جدید هیئت مدیره،  

دنبالک ها: پتروشیمی کرمانشاه ،

() نظرات