تبلیغات
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه - انتصابهای جدید در پتروشیمی کرمانشاه
 

انتصابهای جدید در پتروشیمی کرمانشاه

نویسنده: پتروشیمی کرمانشاه

 

در جلسه هفته گذشته مدیران داخلی سایت شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه آقایان مقدسی به عنوان مدیر روابط عمومی و رنج کش به عنوان سرپرست انبار انتخاب و معرفی شدند این در حالیست که گفته می شود خانم افلاکی مدیر مالی نیز از سمت خود استعفا نموده است .

شنیده ها حاکی از آن است که خانم سقفی به عنوان جانشین ایشان انتخاب گردیده ولی تا کنون به صورت رسمی اعلام نگردیده است همچنین شایع است که جانشین جدید خانم افلاکی نیزهم جزء مدیران پروازی خواهد بود .

لازم به ذکر است مهندس مقدسی از پرسنل آزمونی واحدبازرسی فنی ا ست ولی دیگر نامبردگان ازخارج پتروشیمی دعوت بکارشده اند .

 

برچسب ها: انتصابهای جدید در پتروشیمی کرمانشاه،  

دنبالک ها: پتروشیمی کرمانشاه ،

() نظرات