تبلیغات
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه - اخبار مردمی از حاشیه های جلسه مجمع عمومی نافرجام شرکت پتروشیمی کرمانشاه
 

اخبار مردمی از حاشیه های جلسه مجمع عمومی نافرجام شرکت پتروشیمی کرمانشاه

نویسنده: پتروشیمی کرمانشاه

 

سلام وصد سلام به خدمت همه دوستان ودست اندر کاران گرامی
چه آنان که در سایت شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه مشغول افشا گری هستند و چه آن عزیزانی که در ساحت نیوز آنرا منعکس میکنند.
و همچنین مردم سلحشور منطقه غرب خصوصا" کرمانشاهیان سر افراز که در 23تیر ماه در محل سا لن اجتماعات دفتر مرکزی پتروشیمی (سه راه 22 بهمن )با حضور چندین صد نفری خود چه خوش درخشیدند وبا رشادت تمام در مقابل این نا مردمان و زورگویان (هیئت مدیره پتروشیمی ) ایستادگی کردند واین بار مانع به ثمر نشستن مقاصد پلید آنان در خصوص دریافت مجوز :
1 - انتخاب بازرس فرمایشی خود (یعنی شرکت دانایان پارس )که همچون سنوات گذشته بر روی اسراف کاری ها و حیف و میل کردن سرمایه های سهامداران و ...خصوصا" سرمایه های استان
2 - ادامه فعا لیت این هیئت مدیره تا پایان سال 1388 یعنی 29/12/1388
3 - تصویب صورتهای مالی که اینهم باز ذست پخت همان بازرس قانونی شرکت بود با اعتراض و تقاضای درخواست مجمع عمومی فوق العاده ضرف مدت 15 روز از تاریخ فوق نموده وجلسه را ترک کردند .(درود بر شرفتان )
لازم به ذکر است که در میان معترضان چهره شرسناس شهر و نماینده مردمی سهامداران در هیئت مدیره سید صادق معصومی لاری نیز حضور داشت واز اولین نفراتی بود که با ذکر مطا لب (( من به آقای شاهرودی شکایت کرده ام و هرگز از مواضعم کوتاه نمی آیم )) جلسه را ترک کرد و مرد نیز به تبعیت از ایشان جلسه را ترک نمودند... .
از حاشیه های این جلسه میتوان به توهین آقای خیاط ریئس هیئت مدیره پتروشیمی به سهامداران حا ضر که با عکس العمل هو یا هی ایشان از سوی حا ضرین درجلسه مواجه گردید و همچنین برخورد نا شایست برگزار کنندگان و دست اندر کاران مجمع با سهامداران و نحوه پذیرائی که سهامداران مجمع فوق را به صحرای کربلا تشبیه نمودند .همچنین مقرر بود که تکلیف سود سهام سهامداران پس از 9 سال مشخص گردد (با توجه به تبلیغات قبل از مجمع و ارسال فرمهائی جهت دریافت شماره حساب بانکی سهامداران در راستای واریز سود سهام آنان صورت گرفته بود) که متاسفانه در آخرین لحظات هیئت مدیره به پیشنهاد بازرس قانونی یعنی همان شرکت فرمایشی( یعنی دانایان پارس ) وابسطه سر باز زد و به وعده خود عمل نکر د که این مهم خود با عث سلب اعتماد و اعتراض شدید سهامداران گردید.

بنا به گفته شاهدان عینی هیئت مدیره پتروشیمی کرمانشاه پس از بهم خوردن جلسه تا پاسی از شب مشغول تهیه و جمع آوری صورتجلسه ها ی مجمع بودند که پس از تنظیم آن وبه نوعی جعل نظار و منشی جلسه در روز بعد آنرا برای ثبت قانونی به اداره کل ثبت و اسناد کرمانشاه ارسال نمودند.
از طرفی نیز حکایت هاحاکی از آن است که منشی و ناظران جلسه که نام آقای کیومرث رزمجو در آن دیده مشود شکایتی را تنظیم و به اداره ثبت اسناد کرمانشاه ارسال نموده اند.
این در حالیست که گفته میشود مهندس شوشتری فیلم ویدئوئی مجمع را شکسته است تا طرف دعوی به آن استناد ننمایند...

 

() نظرات