تبلیغات
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه - آخرین شنیده ها از جابجائی هئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 

آخرین شنیده ها از جابجائی هئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

نویسنده: پتروشیمی کرمانشاه

 

شوشتریپتروشیمی کرمانشاه : خداحافظپتروشیمی گلستان : سلاممهندس خیاطپتروشیمی کرمانشاه : خدا حافظمدیریت توسعه : سلام


منتظر اخبار جدید  و دقیقتر باشید....

 

() نظرات