تبلیغات
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه - اطلاعیه انجمن صنفی کارگری و هیئت برگزاری تحصن سراسری سایت شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 

اطلاعیه انجمن صنفی کارگری و هیئت برگزاری تحصن سراسری سایت شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

نویسنده: پتروشیمی کرمانشاه

 

به نقل از سایت محترم ساحت نیوز
آقای استاندار ، آقای امام جمعه ، آقای نماینده مجلس خبرگان رهبری ، آقایان

 نماینده مجلس شورای اسلامی ، مدیران کل استان ، جراید و رسانه های خبری 

پشت گوش اندازی دیگه بسه ، بی خیالی تمام ،کی می خواید فکر چاره باشید

 400 نفر پرسنل زحمت کش پتروشیمی داره زار می زنه ، داره فریاد می زنه ، داره

می میره چرا گوش شنوا ندارید؟ چرا اینقدر بی توجهید ؟ چرا به فکر نیستید؟

400 نفر یعنی 400 خانوار ، یعنی حد اقل 1600 نفر عائله ، یعنی 1600 نفر نان خور

 ، یعنی 1600 فریاد ، یعنی 1600 اعتراض ، یعنی 1600 مشت گره شده ، یعنی

 1600 ناراضی ، یعنی 1600 غرش ،یعنی... ، یعنی ...

پس لطفا" هرچه سریعتر اقدام نمائید.


از طرف هیئت برگزاری تحصن سراسری سایت

 

() نظرات