تبلیغات
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه - اطلاعیه هیئت تحریریه وبلاگ شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 

اطلاعیه هیئت تحریریه وبلاگ شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

نویسنده: پتروشیمی کرمانشاه

 

در پی مسدود نمودن وبلاگ اول شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

هیئت تحریریه تصمیم گرفت با جدیت وتوان بیشتری نسبت به قبل فعالیت خودرا ادامه داده

در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکندو همگام با احداف مقدس پرسنل قدم برداشته و

آنان را حمایت نماید.

در این راستا این گروه با انجمن صنفی کارگری شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه بیعت

کرده واز تمام پرسنل زحمت کش در داخل وخارج از سایت شرکت پتروشیمی تقاضای

مساعدت و همکاری را دارد.

هرگونه نظرات و پیشنهادات و اطلاعات پربارتان را درخصوص مسائل سایت و مدیران و ... را

بر روی دیدگان گذارده و جهت اطلاع عموم منعکس مینمائیم .


به امید پیروزی و بهروزی تمام زحمت کشان و پرسنل غیور شرکت صنایع پتروشیمی

کرمانشاه

 

() نظرات