تبلیغات
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه - جام رمضان در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 

جام رمضان در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

نویسنده: پتروشیمی کرمانشاه

 

به مناسبت ماه مبارک رمضان یک سری مسابقات ورزشی در رشته

فوتسال بین واحد های مختلف سایت شرکت صنایع پتروشیمی

کرمانشاه با حضورسیزده تیم در تاریخ ١٣٨٨/۶/٩  با رویاروئی تیمهای

واحد تعمیرات ،واحد نیروگاه  و واحد ایمنی ، شرکت فیرمکو برگزار

گردید.


برای برگزارکنندگان و شرکت کنندگان و همچنین مجریان این حرکت

ورزشی تقدیر و تشکر میگردد

 

() نظرات