تبلیغات
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه - نامه جمعی از پرسنل واحد بهره برداری
 

نامه جمعی از پرسنل واحد بهره برداری

نویسنده: پتروشیمی کرمانشاه

 

دوست عزیز و گرانقدر جناب آقای مهندس سمیعی

از انشاء وتنظیم جوابیه دندان شکن شرکت صنایع پتروشیمی چاپ شده در روزنامه

باختر

مورخه 88/56/7 بسیار خوشنود شدیم.

امید است با ادامه همین روند حقانیت جناب مهندس شوشتری و عوامل زحمت کش

ایشان را به اثبات رسانی .

تو فیق جنابعالی را از پروردگار خواستاریم .

 

() نظرات