تبلیغات
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه - آخرین اخبار از تصدی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 

آخرین اخبار از تصدی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

نویسنده: پتروشیمی کرمانشاه

 


شروع یا خاتمه کابوس


در شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه


مهندس مقاره ای ریئس هیئت مدیره

و

مهندس سمیعی مدیر عامل


لطفا"اظهارات خود را در اینخصوص بیان فرمائید.


منتظر نظرات شما عزیزان هستیم.


 

() نظرات