تبلیغات
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه - اخبار عزل و نصب در هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
 

اخبار عزل و نصب در هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

نویسنده: پتروشیمی کرمانشاه

 

اخبار عزل و نصب در هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاهدر پی برهم خوردن مجمع عمومی سالانه پتروشیمی کرمانشاه در تاریخ 1388/4/23 و همچنین شکایت بیش از 250 نفر از مهندسین عالی رتبه این شرکت به مقامات استان و کشور ازجمله استاندارو مهندس نژاد سلیم میرعامل پتروشیمی ملی ایران ، موفق به برکناری مهندس خیاط رئیس هیئت مدیره و شوشتری مدیر عامل شدند .در این راستا مهندس مقاره ای که گفته می شود از پرسنل بازنشسته پتروشیمی ملی و هم اکنون مسئول صادرات نفت و محصولات پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران میباشد به عنوان رئیس هیئت مدیره و مهندس سمیعی رئیس کنونی سایت به عنوان مدیر عامل از سوی حاج صادق معصومی لاری نماینده مردمی هیئت مدیره پتروشیمی کرمانشاه به آقای نژاد سلیم پیشنهاد و مورد موافقت قرار گرفت . این در حالیست که پرسنل و مهندسین این شرکت مخالف مدیر عاملی و حضور سمیعی حتی در سایت می باشند .
نمایندگان این پرسنل ضمن مذاکره با معصومی لاری و ارسال نامه به مهندس نژاد سلیم خواستار برکناری مهندس سمیعی از هر مسئولیتی در این شرکت هستند
.

 

() نظرات