تبلیغات
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه - تو خود حدیث مفصل از این نکته بخوان
 

تو خود حدیث مفصل از این نکته بخوان

نویسنده: پتروشیمی کرمانشاه

 

با سلام و درود نثار پرسنل خدوم و زحمت کش شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

دفتر دوم حکایات خود را در حالی آغاز میکنیم که دفتر اولمان (وبلاگ اول kpick.persian blog.ir )

ناجوانمردانه طی یکسری فعل و انفعال مسدود گردید.

یاد دارند بزرگانما و برایمان تعریف کرده اند که در دوران استبداد و ستم شاهی ودر دوران مبارزات اوائل

انقلاب شعارها و نکته هائی که توسط انقلابیون بر روی دیوارها نگاشته میشد توسط رنگ بر روی آن

سعی می کردند آن آثار را حذف نمایند.

پدرم میگوید در برابر این حرکت مذبوهانه دشمن همگی و یکصدا فریاد بر می آوردیم که :

ننگ با رنگ پاک نمی شود

 

() نظرات